We gebruiken cookies om je ervaring beter te maken. Door verder te gaan met de website ga je hiermee akkoord. - Lees meer - Deze melding niet meer tonen

Privacy en cookie beleid

PRIVACYVERKLARING MELANO B.V.
Mei 2018

Melano B.V.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Melano B.V.  – KvK-nummer 69019843, statutair gevestigd te Beek (gemeente Beek), kantoorhoudende te 6199 AA Maastricht-Airport, aan de Australiëlaan 21 – verzamelt, verwerkt en met welk doel.

Contactgegevens Melano B.V. (hierna “Melano”):
Adres: Australiëlaan 21, 6199 AA Maastricht-Airport
E-mail: info@melano-jewelry.com
Telefoon: 0031 (0)46 426 17 17

Gegevens
Bij het gebruikmaken van de diensten van Melano, het bezoeken van haar website en/of het opnemen van contact met Melano kan het voorkomen dat je gegevens, waaronder persoonsgegevens, bij Melano achterlaat. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je producten bij Melano bestelt, informatie opvraagt, vragen stelt of solliciteert. Dit is een niet limitatieve lijst van voorbeelden. Deze privacyverklaring ziet op die situaties.

Persoonsgegevens die Melano verwerkt
Afhankelijk van de diensten van Melano waarvan je gebruikmaakt of van de reden waarom jij contact opneemt met Melano, kan Melano de volgende persoonsgegevens verwerken:

-       voor- en achternaam;
-       (woon)adres;
-       geboortedatum;
-       e-mailadres;
-       telefoonnummer;
-       IBAN-/bankrekeningnummer;
-       bedrijfsgegevens (voor zover dat als een persoonsgegeven wordt beschouwd);
-       functie;
-       als gebruik wordt gemaakt van een door Melano ter beschikking gestelde (dealer-)login: gegevens over het gebruik van de diensten en producten van Melano die aldaar worden ingevoerd, waaronder (niet limitatief) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord); bestellingen die worden geplaatst; contactgegevens; leveringsadressen; informatie die wordt ingevuld via een door Melano ter beschikking gesteld open veld;
-       informatie die je zelf aan Melano verstrekt door het invullen van een open veld of in een e-mail die je aan Melano verzendt.
-       De verkregen persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Persoonsgegevens van personen tot 16 jaar
Melano heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Melano zal dat alleen doen als jouw ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Het gebruik van de website van Melano en/of het opnemen van contact met Melano is, als je jonger bent dan 16 jaar, alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van je ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger. Melano kan niet controleren of een persoon 16 jaar of ouder is. Indien u als ouder, voogd of andere wettelijk vertegenwoordiger constateert dat Melano gegevens verzamelt van een persoon waarvan u verantwoordelijk bent en die jonger is dan 16 jaar, verzoekt Melano u contact met haar op te nemen, op een van de hiervoor aangegeven manieren, zodat Melano de verzamelde gegevens op uw verzoek kan verwijderen.

Doeleinden van de verwerking
Afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik kan maken en maakt of de reden waarom jij contact opneemt met Melano, worden de hiervoor genoemde gegevens voor een of meer van de hierna genoemde doeleinden verwerkt:

-       ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
-       om producten te bestellen, de bestelling te verwerken en de bestelde producten te leveren;
-       om contact met je te kunnen opnemen over een bestelling, levering en/of anderszins indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
-       om je aan ons klantenbestand toe te voegen;
-       om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en onze producten;
-       voor de financiële administratie van Melano;
-       voor het aan jouw verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
-       voor het verwerken van jouw vragen, opmerkingen, klacht en daarover contact met je op te nemen.
-       om jouw sollicitatie te verwerken en daarover contact met je op te nemen.

Melano zal jouw persoonsgegevens, zonder jouw toestemming, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Persoonsgegevens delen met derden
Melano zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten van Melano, waaronder doch niet uitsluitend, het leveren van geplaatste bestellingen of voor de reden dat jij contact met haar hebt gezocht. Daarnaast kan Melano jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving verplicht is of in het geval dat dat (wettelijk) is toegestaan.

In het geval dat Melano jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zorgt zij ervoor dat deze derde (met behulp van een overeenkomst) onder meer eenzelfde niveau als Melano hanteert voor wat betreft de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waarvoor Melano die gebruikt.

Beveiligen van persoonsgegevens
Melano heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, gebruik of verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaren van persoonsgegevens
Melano zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Hoe lang de gegevens worden bewaard zal afhangen van het doel waarvoor Melano de gegevens heeft verzameld en/of van geldende wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten
Je hebt onder andere het recht om: jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen; een verleende toestemming in te trekken; en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor zover je dat niet zelf kan uitvoeren in de account die je bij Melano hebt, kun je een verzoek of bezwaar zoals hiervoor genoemd schriftelijk, per post of per e-mail op een van de hiervoor genoemde adressen, bij Melano indienen. Melano zal dit zo spoedig mogelijk oppakken.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek indient kan Melano je verzoeken je adequaat te identificeren door bijvoorbeeld een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarvan gevoelige informatie is afgeschermd) mee te sturen.

Wijzigen privacyverklaring
Melano is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring zal op de website van Melano zijn in te zien.

Om van wijzigingen in de privacyverklaring van Melano op de hoogte te blijven, adviseert Melano om de privacyverklaring op haar website regelmatig te raadplegen.

Cookies
Melano maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketing/tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website van Melano wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, laptop, tablet, smartphone, etc.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website van Melano. Zo zorgen zij er onder meer voor dat jouw voorkeursinstellingen worden onthouden, dat als je daarvoor kiest de inloggegevens van jouw account worden onthouden en dat de website bereikbaar is en goed werkt door de belasting daarvan op de juiste wijze te verdelen.

Analytische cookies
De analytische cookies gebruikt Melano om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door bezoekers, zodat Melano jouw gebruikservaring van haar website kunnen verbeteren. De cookies verzamelen onder andere informatie over het aantal bezoekers aan onze website, hoe lang bepaalde pagina’s of de website op zich worden bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht.

Tracking-cookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies genaamd gebruikt Melano om bezoekers van onze website te identificeren. De informatie die deze tracking-cookies verzamelen, waaronder jouw surfgedrag, gebruikt Melano vervolgens om je bijvoorbeeld gerichte aanbiedingen te kunnen doen, jou op de hoogte te stellen van promoties en advertenties.

Voor de cookies waarvoor je Melano toestemming hebt gegeven om die te plaatsen, kun je je toestemming ook intrekken. Dat kan via de cookie-instellingen van Melano. Verder kun de instellingen van jouw internetbrowser zodanig aanpassen dat bij een volgend bezoek aan de website van Melano geen cookies worden geplaatst. Meer informatie hierover vind je in de helpfunctie van jouw internetbrowser.

Als je de mogelijkheid om cookies te plaatsen beperkt of daarvoor geen toestemming geeft, kan dat gevolgen hebben voor de optimale werking van de website en de gebruikservaring beïnvloeden.

Wijzigen privacyverklaring
Melano is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring zal op de website van Melano zijn in te zien.

Om van wijzigingen in de privacyverklaring van Melano op de hoogte te blijven, adviseert Melano om de privacyverklaring op haar website regelmatig te raadplegen.